Chương Trình
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ..........................................
                                  TP. HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2020

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ & TRUYỀN THÔNG
 
THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM - VIETNAM LEADING BRANDS 2020
& DOANH NHÂN TIÊU BIỂU - LẦN 7

.......................................................................
Thời gian Truyền hình Trực tiếp: Ngày 16/01/2021
Tổ chức long trọng tại: Nhà Hát Bến Thành - Số 06 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP. HCM
Phát Trực tiếp trên kênh: HTV1 - Đài truyền hình TP. HCM
Khách mời tham dự: Đại diện các Doanh nhân, Doanh nghiệp trên toàn quốc &  
Lãnh đạo các cơ quan, hữu quan Trung ương & các tỉnh, thành trên cả nước

 
        

Đơn vị Bảo trợ & Thực hiện

Viện nghiên cứu kinh tế Châu Á
Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh
Đài truyền hình TP. HCM
Asia Ind's Information Promote Association (AIPA)
Trang điện tử truyenhinhthuonghieu.com
Trang điện tử tintucngaymoi.com.vn
HN Media./.
                                     
CÁC THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU 

 

 

                     
Download file tại đây

Nhà lãnh đạo tiêu biểu

thương hiệu xuất sắc